Hart voor Heerenveen

Matches - archief

feb. 2018: Steunpunt Minima Stichting Houvast - Caleidoscoop

Stichting Houvast blij met bureauprinter

 

 

Carla Bosma van Stichting Houvast heeft een 2e hands printer in ontvangst mogen nemen. Attente familie vanuit het netwerk van Caleidoscoop Welzijnswerk bood de printer aan. Steunpunt Minima Stichting Houvast werkt regionaal als Steunpunt en Belangenbehartiger voor iedereen die een inkomen heeft van een instantie. De belangengroepering bestaat uit vrijwilligers en ervaringsdeskundigen en biedt hulp en advies op het gebied van rechten en plichten in de sociale zekerheid. Stichting Houvast gaat voor een aanvaardbare sociale toekomst. Iedereen is van harte welkom op het wekelijkse spreekuur woensdagochtend van 9-12 uur bij het Aanloophuis op de Herenwal nr. 2 “Oer de Brêge”. Hulp bij het aanvragen van subsidies, bezwaarschriften e.d. wordt makkelijker met een printer.