Hart voor Heerenveen

Matches - archief

mrt. 2018: Rabobank - Stichting Wijkcentrum De As

Stichting Wijkcentrum De As ontvangt bijdrage Rabobank Coöperatiefonds

 

 

Wijkcentrum De As heeft een bijdrage gekregen van 7500,- euro vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen/Zuidoost Friesland. Dit bedrag is voor aanschaf nieuw meubilair. Het oude meubilair was zwaar en moeilijk verplaatsbaar, terwijl de activiteiten het soms nodig maakte om een aantal malen per dag de opstelling te veranderen. Het nieuwe meubilair bestaat uit verrijdbare tafels en lichte stoelen. “Wij zijn heel erg blij met de steun die wij krijgen van de Rabobank.”, aldus Jan de With van Stichting Wijkcentrum De As.

 

Doel van Stichting Wijkcentrum De As

Wijkcentrum De As wil ook in de komende jaren voor alle inwoners van "De Greiden" en de regio een ontmoetingsplaats, rustpunt, opleidingscentrum, sport en spel-plek en toevluchtsoord zijn en blijven voor alle inwoners en bezoekers. Samen met het bestuur, alle vrijwilligers en de inwoners zelf kunnen wij ervoor zorgen dat "Wijkcentrum De As" op deze plek, op deze plaats, in deze tijd een belangrijke bijdrage kan leveren aan een bijzonder leef-, woon- en sociaal klimaat voor iedereen. En dat ongeacht leeftijd, afkomst, kleur, maatschappelijke positie en persoonlijke voorkeur.

 

Wijkcentrum De as exploiteert daartoe het Wijkcentrum en het biedt ruimte:

  • voor ontmoetingen met medemensen van alle leeftijden en culturen
  • meerdaagse workshops, cursussen en andere activiteiten op het gebied van sport, spel, dans en ontspanning
  • het verhuren van ruimten

 

Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.